Proč by měl lékař komunikovat s pacienty prostřednictvím internetu?

Registr Lékařů CZ uskutečnil v průběhu prvního pololetí roku 2017 dva nezávislé průzkumy z nichž vyplynulo že více než 25% lékařů odmítá komunikovat s pacienty prostřednictvím emailu a to i přestože svou emailovou adresu uvedou jako kontaktní spojení na MZČR nebo ČLK. Celkem více než 30% lékařů doposud svůj email ani neuvádí.

Lékař, který do veřejného registru uvede svou fyzickou adresu ordinace se nediví, že do čekárny přijde pacient se zájmem o vyšetření nebo objednání. Stejně je tomu u telefonního čísla, pokud lékař uvede telefonní číslo nemůže se divit, že pacient zavolá a ptá se po možnosti vyšetření nebo objednání. Přesto se u více než 25% lékařů stává, že pokud uvedou do veřejných registrů emailovou adresu tak na ní odmítají s pacienty komunikovat – nabídnout jim např. alespoň možný termín objednání.

Výjimkou bohužel nejsou i případy kdy jsou lékaři na pacienty, kteří se na ně obrátí emailem i velmi nepříjemní. Nedávno se na nás obrátila pacientka, které pan doktor na email s poptávkou na objednání odepisuje, že neví kdo jí dal oprávnění zasílat mu emaily. Jako by snad k zaslání emailu lékaři na jeho veřejný email uvedený ve veřejných registrech bylo potřeba nějakého zvláštního oprávnění.

Naopak průzkum ukazuje že téměř 75% lékařů ochotně během několika dnů pacientům na email odpoví, ochotně nabídnou možný objednací termín nebo odkážou na telefonický kontakt pro pružnější možnost sjednání návštěvy.

Registr Lékařů CZ umožňuje pacientům od roku 2016 zaslat lékařům, kteří zveřejnili svůj email jako kontaktní spojení, poptávky po objednání do jejich ordinace. Ordinace si mohou službu nastavit a doplnit jí o ordinační hodiny nebo jí případně deaktivovat pokud jim například z časových nebo technických důvodů tento způsob nevyhovuje. Detailní informace o nastavení služby naleznete zde ve starším článku našeho blogu.