Pravidla pro zobrazování profilů lékařů 2017-2018

Registr lékařů CZ vydává a zdůvodňuje pravidla pro zobrazování profilů lékařů. S ohledem na apel Sdružení ambulantních specialistů ČR specifikujeme pravidla zveřejňování údajů na profilech lékařů.

Registr lékařů CZ zobrazuje ve své databázi profily lékařů:

a) kteří o to sami požádali a údaje sami poskytli
b) které zaregistroval pacient a údaje dohledala naše automatická služba
c) které vyhledala naše automatická služba

Informace dohledané automatickou službou jsou poskytovány a označovány textem „bez záruky“ a jsou dohledány ve veřejně přístupných zdrojích bez omezení možnosti převzetí informací. Lékař jehož profil je vyplněn automatickou službou je poskytovatelem nestátního zdravotnického zařízení – jinak též veřejné zdravotní služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Kdy je ve veřejném zájmu veřejnosti jakožto poplatníků / plátců veřejného zdravotního pojištění získávat informace o dostupných veřejných zdravotních službách vč. nestátních zdravotnických zařízení.

Nelze tedy veřejné údaje jako je telefonní číslo, email, název, adresu, ordinační hodiny případně i kvalifikaci považovat za osobní údaje neboť tyto údaje vedou k identifikaci subjektu, který poskytuje veřejnou službu třebaže je nestátní.

Každý zveřejněný subjekt má možnost informovat provozovatele registru lékařů o změně některého z uvedených údajů a požádat o změnu. Takovou změnu provede provozovatel zdarma za účelem poskytování kvalitních, relevantních a pravdivých údajů pro veřejnost.

Služba Registr lékařů CZ slouží veřejnosti na popud veřejného zájmu, který veřejnost projevuje mimo jiné vyhledáváním a potřebou opatřovat si informace o dostupných zdravotnických službách v jeho okolí, dle jeho potíží a potřeb. S ohledem na to, že státní instituce ani sdružení lékařů neposkytují služby oprávněně poptávané pacienty, využívají pacienti různých informačních kanálů pro získání požadovaných informací. Většinu lékařů nelze dohledat ve volně distribuovaném telefonním seznamu nebo jiném veřejně přístupném seznamu nebo vývěsce. Povinnost zveřejňovat informace na internetu mají lékaři ukotvenu v zákonech č. 90/2012 Sb. a č. 48/1997 Sb.. Vytvořením vlastních WWW stránek lékaře však ještě není zajištěno, že ho pacienti vyhledají.