Ochrana osobních údajů pacientů

S ohledem na blížící se platnost tzv. GDPR jsme začali odesílat zprávy pacientů pro lékaře zabezpečenou formou přes internetovou službu sendBox.cz. Díky této změně mohou lékaři nadále přijímat poptávky pacientů a to v souladu s GDPR. 

Pro čtení zpráv pacientů je potřeba mít registraci (zdarma) do sendBox.cz, kterou můžete velmi jednoduše provést na adrese https://sendbox.cz/registrace.php

Co je to GDPR?

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR) je nová revoluční legislativa EU, která výrazně zvýší ochranu osobních dat občanů. GDPR bylo přijato v dubnu 2016, ale vstoupí v účinnost od 25. května 2018 a představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty včetně osobních údajů. GDPR se týká všech firem a institucí, ale i jednotlivců a online služeb, které zpracovávají data uživatelů. GDPR zavádí astronomické pokuty za porušování nových, přísnějších pravidel a nařizuje některým správcům nebo zpracovatelům osobních údajů zřídit nezávislou kontrolní funkci DPO (Data Protection Officer, tj. Pověřenec pro ochranu osobních údajů).