Návod: Jak správně nastavit svoje internetové poptávky pacientů.

Protože mnoho lékařů uvítalo naší funkci zaslání poptávky pacientů rozhodli jsme se vytvořit snadné nastavení této služby. Pro správné nastavení funkce zasílání poptávek pacientů na Registr Lékařů jsme vytvořili jednoduché rozhraní, kde si každý lékař může službu snadno nastavit tak aby vyhovovala lépe jeho potřebám.

Lékaři se v nastavení této služby dělí na ty, kteří mají zájem o nové pacienty, na ty kteří si již nemohou dovolit z kapacitních důvodů přijímat nové pacienty vůbec nebo v dohledné době. Proto jsme připravili snadné nastavení této služby a zde je jeho popis krok za krokem.

  1. Nejprve vyhledejte svůj internetový profil na www.registrlekaru.cz
  2. Otevřete svůj profil ordinace kliknutím na Vaše jméno a následně klikněte v nabídce na pravé straně na odkaz „Upravit nebo spravovat tento profil“
  3. Otevře se Vám stránka pro správu ve které se objeví v druhém odstavci box, který Vás informuje o možnosti nastavení zasílání poptávek pacientů, klikněte na odkaz „službu nastavit“.
  4. Otevře se Vám stránka Nastavení poptávek pacientů, do formuláře zadejte emailovou adresu na kterou Vám jsou doručovány poptávky pacientů – tj. Váš email na který Vám v uplynulé době od nás přišla poptávka pacienta. Zaškrtněte pole „Nejsem robot“ pro ověření a klikněte na „Odeslat odkaz pro změnu nastavení“
  5. Do Vašeho emailu nyní přišla zpráva s odkazem. Klikněte na uvedený odkaz pro otevření stránky, která umožňuje nastavení služby.
  6. Stránka „Nastavení služby Poptávky pacientů“ umožňuje nastavit službu pro každou Vaší ordinaci. V horní části stránky vidíte název a adresu ordinace, kterou právě upravujete, pomocí pole „Vyberte ordinaci“ se můžete přepínat mezi jednotlivými ordinacemi a provést tak postupně různá nastavení všech Vašich ordinací, pokud máte více ordinací.

Jak službu správně nastavit?

Nejprve je důležité definovat zda přijímáte nové pacienty – pokud se rozhodnete vybrat odpověď Ne, bude tato informace následně zveřejněna na Vašem profilu a pacienti na to budou důrazně upozorněni. Poptávku Vám bude moci zaslat pouze pacient, který bude seznámen s tím, že nové pacienty nepřijímáte a prohlásí, že již je Vaším stávajícím pacientem. Pokud vyberete odpověď Ano, budou Vám moci zaslat poptávku objednání do Vaší ordinace i pacienti, kteří zatím u Vás registrováni nejsou.

Dále máte možnost volit zda máte zájem získávat poptávky pacientů nebo zda si tuto službu nepřejete. Pokud zvolíte, že nemáte o službu zájem, bude služba okamžitě vypnuta a pacienti nebudou moci Vaší ordinaci prostřednictvím webových služeb Registru Lékařů kontaktovat a nezobrazí se jim ani informace o tom, zda přijímáte nové pacienty nebo ne. Pokud necháte zvolenou odpověď Ano bude se pacientům nadále zobrazovat možnost zaslat poptávku objednání online do Vaší ordinace a Váš profil ordinace bude zobrazován v Registru Lékařů přednostně.

Pokud jste zvolili odpověď Ano – mám zájem přijímat poptávky objednání pak následuje poslední volba nastavení – tj. nastavení jednotlivých dnů a hodin kdy jste ochotni přijímat pacienty. Bez ohledu na to jaké termíny nastavíte bude pacient vždy informován o tom, že může vybrat pouze preferovaný termín návštěvy Vaší ordinace a vždy mu termín budete muset potvrdit nebo zamítnout. Správným nastavením objednacích dnů a hodin ale můžete omezit aby pacient preferoval termín, který Vám obecně nevyhovuje.

Každý den, který bude pacient moci preferovat musí mít zaškrtnuté modré volící pole a nastaven rozsah hodin, např. takto:

Takové nastavení znamená, že pacient bude moci zvolit jako preferovaný termín kterékoliv pondělí a čas mezi 10:00 a 13:00 hodin. Naopak pokud některý den modré pole před svým názvem zaškrtnuté nemá pak takový den pacient nebude moci pro své objednání preferovat. Pokud tedy víte, že ve Vaší ordinaci nejste v pondělí a středu pak tyto dny zrušte možnost objednacích hodin.

[Aktualizace 18.2.2017]
Od 18.2.2017 byla přidána položka nastavení s názvem Nejbližší dostupnost, která umožňuje nastavení počtu dnů v rozmezí 4 až 90 dnů. Toto nastavení zajistí, že nejbližší termín možného objednání, který bude pacientovi nabídnut bude dnes + počet dnů které nastavíte. Pokud tedy například víte, že máte vždy na 14 dnů dopředu vyčerpány objednací termíny nastavíte si Nejbližší dostupnost na 14 dnů a pacientům, kteří Vám budou chtít zaslat poptávku na objednání se zobrazí nejbližší možný volný termín objednání za 14 dnů.

Pokud chcete službu například jen vyzkoušet, tak aby Vám poptávky pacientů nenarušovali běžný chod ordinace pak doporučujeme nastavit například dostupnost v jeden den a časový rozsah pouze pár hodin, nebo odložit Nejbližší dostupnost. Pak Vám totiž budou přicházet poptávky pacientů pouze s takovým preferovaným termínem a Vy pacientům budete moci termín samozřejmě potvrdit nebo navrhnout jiný, který se Vám lépe hodí, třeba tím, že se Vám uvolnil termín po jiném pacientovi.

Po provedeném nastavení nezapomeňte nastavení uložit kliknutím na tlačítko „Uložit toto nastavení“, a pokud máte více profilů ordinací nezapomeňte, že každé ordinaci se nastavení provádí individuálně.

V případě, že si nebudete vědět rady, neváhejte kontaktovat technickou podporu na emailu podpora@registrlekaru.cz.