Aktualizace poptávkového formuláře pacientů

Dne 8.9.2017 jsme provedli aktualizaci poptávkového formuláře pro pacienty, změna se však dotkne pozitivně i práce lékařů s poptávkami.

Pacient nyní při zaslání poptávky do ordinace může nově kromě zvolení preferovaného termínu návštěvy vybrat i volbu „Lékař mi vybere a navrhne nejbližší možný termín.“ která zajistí že lékař neobdrží preferovaný termín návštěvy ale pouze poptávku s prosbou o navržení nejbližšího možného termínu návštěvy dle možností a kapacity ordinace.

Další změnou resp. doplněním poptávkového formuláře pro pacienty je přidání zadávacího pole pro rok narození pacienta. Toto pole poptávali lékaři pro lepší možnost identifikace pacienta, neboť se stávalo že pacientů se stejným jménem registrovaných u lékaře zasílalo poptávek více a lékař nemohl jasně identifikovat který pacient z kartotéky ho poptávkou kontaktoval.

Lékařům nadále doporučujeme aby provedli zdarma nastavení služby zasílání poptávek pacientů – mohou tak službu omezit pouze na stávající pacienty, změnit ordinační hodiny nebo např. nastavit termín tzv. nejbližší dostupnosti. Návod pro nastavení služby najdete zde.

Náhled nového poptávkového formuláře:

Poptávkový formulář
Poptávkový formulář